VLHS České Budějovice

Vojenské kluby a spolky v naší republice se v převážné většině zaměřují na historii či současnost pozemních složek všech armád. Početnou skupinu vojenských nadšenců však tvoří i příznivci vojenských letectev, organizovaní v několika sdruženích. Jedním z nejaktivnějších je Vojensko-letecká historická společnost České Budějovice, která letos slaví již páté výročí svého založení.

Vojensko-letecká historická společnost České Budějovice zaregistrovala své stanovy u Ministerstva vnitra v roce 1997, ovšem její členové se scházeli již řadu let před tím. „Základním cílem, který jsme si tehdy stanovili, bylo mapování vojenské letecké historie, a to nejen na jihu Čech,“ říká Jiří Šilha, prezident VLHS. Podle něj však zaměření na jihočeský region přece jen mírně převažovalo, mimo jiné také díky bohaté historii této oblasti. „Nedílnou součástí naší činnosti se stala propagace tehdejšího vojenského letectva, konkrétně 1. stíhacího leteckého pluku „Zvolenského“, který v Českých Budějovicích sídlil od roku 1952. Po jeho zrušení v roce 1994 jsme se zaměřili na udržování tradic, tedy péči o stávající pomníčky a pamětní desky, budování nových, konání besed a pořádání leteckých výstav,“ dodává Jiří Šilha.

Dosavadních aktivit VLHS bylo opravdu mnoho. Stačí vzpomenout například vydání tří publikací o stíhacím letectvu v jižních Čechách či natočení videopořadu na stejné téma. Většina členů se totiž snaží své poznatky z bádání nejen shromažďovat, ale i dále zprostředkovávat ostatním zájemcům o leteckou historii. A tak prakticky neustále vycházejí v nejrůznějších periodikách články, pod nimiž je podepsán někdo z českobudějovické VLHS. Další neméně záslužnou činností je již zmíněné pořádání besed, například v Jihočeském muzeu či místních školách. „Podařilo se nám pozvat mnoho zajímavých a slavných osobností leteckého a vojenského života. Skvělí piloti jako Petr Jirmus, Martin Stáhalík, Václav Vašek a mnoho dalších - ti všichni přijeli, aby nám vyprávěli o svých zkušenostech. Jindy jsme měli možnost debatovat například s oběma českými kosmonauty Vladimírem Remkem a Oldřichem Pelčákem. Samozřejmě nesmíme zapomínat ani na množství válečných veteránů, z nichž mnoho je v Českých Budějovicích velice častými hosty,“ doplňuje prezident VLHS.

Již tradiční se pro členy vojensko-letecké historické společnosti stalo udržování mnoha leteckých pomníčků a pamětních desek v celém regionu. „Jen v areálu českobudějovické letecké základny jsme odhalili tři pamětní desky, věnované letcům, kteří zde v minulosti sloužili. U příležitosti státních svátků pak objíždíme všechna pietní místa v kraji a snažíme se alespoň položením věnců a květin vzdát hold těm, kteří neváhali nasadit své životy v boji za naši vlast,“ říká Jiří Šilha. Bohaté tradice připomíná VLHS i pořádáním nejrůznějších výstav.

Ty bývají umisťovány především v prostorách Jihočeského muzea a vždy se setkávají se značným ohlasem, a to nejen návštěvníků, ale i médií. Svůj nemalý podíl mají členové společnosti také na zřízení a udržování stálé letecké expozice v českobudějovickém výstavišti. Jejich historické materiály pak byly použity například jako podklad výstavy Vysoká rudá zeď v Leteckém muzeu v Praze-Kbelích. Ostatně konzultace z oblasti vojenské letecké historie poskytují členové VLHS poměrně často, a to jak soukromým badatelům, tak i tisku.

A kdo jsou tedy lidé, kteří vojensko-leteckou historickou společnost tvoří? „Jsou to lidé, kteří se potkávali na vojenských i civilních letištích, lidé, kteří si před rokem 1989 půjčovali nedostatkovou literaturu a celou dobu prahli po informacích z historie našeho vojenského letectva. V současnosti tvoří polovinu našich členů bývalí i současní příslušníci armády, zejména Vzdušných sil AČR,“ vysvětluje prezident společnosti. Podařilo se nám zjistit, že aktivním členem je také jeden současný generál. Další lidé se pak rekrutují z řad studentů, profesionálních historiků, úředníků či příslušníků policie. Jiří Šilha k tomu říká: „Každý, kdo má o dění v armádě nebo o její historii opravdový zájem, má i místo v naší společnosti.“

Tomáš SOUŠEK