Dvě vteřiny před smrtí

Mimořádné situace za letu se nevyhýbaly a nevyhýbají ani těm nejzkušenějším pilotům. Typickým příkladem může být podplukovník Vítězslav Nohel, známý zkušební a zalétávací pilot, který ve vzduchu strávil bezmála 6000 hodin, což se v našem letectvu podařilo jen málokomu. Vítězslavu Nohelovi šlo o život hned dvakrát.

„Nevím, zda je to smůla, nebo štěstí, ale během své kariéry vojenského pilota jsem musel dvakrát provést nouzové opuštění letounu, tedy katapultáž. Poprvé k tomu došlo 16. července 1969. V té době jsme již létali na nadzvukových stíhacích letounech MiG-21, ale k výcviku jsme stále používali i dvoumístné MiG-15 UTI. V létě toho roku nám bylo z velitelství divize vyhlášeno letecko-taktické cvičení. Šestnáctého července jsem již měl odjet na preventivní rehabilitaci do Jeseníků, ale při cvičení bylo třeba každého člověka, a tak mi velitel odjezd o jeden den odložil. Důvodem bylo také to, že několik pilotů mělo propadlé podmínky pro létání v noci a já jako instruktor jsem jim je měl obnovit. Létání jsme zahájili již v podvečer a pokračovali jsme až do noci. Po splnění úkolů jsem se s MiG-15 UTI vracel na domovské letiště v Ostravě-Mošnově. Na druhém sedadle seděl můj kolega Vlastimil Navrátil. K letišti se ale z přepadu vracely také rychlejší MiG-21, kterým navíc docházelo palivo, a tak nám řídící létání dal pokyn k provedení dvou zatáček o 360 stupňů. Při druhé z nich se v letounu najednou ozvala silná rána, po které následovalo ticho signalizující vysazení motoru. Jelikož jsme byli ve výšce pouhých 400 metrů, na nic jsem nečekal a na svého kamaráda zakřičel: „Vysadilo, katapultuj se po mně!“ Nasměroval jsem rychle letoun mimo největší obydlenou část Ostravy a provedl katapultáž. Vlastimil Navrátil tak učinil hned poté. Od našeho pozemního personálu jsem se později dověděl, že kdybychom s vystřelením počkali ještě dvě vteřiny, tak bychom vzhledem k technickým parametrům sedaček a malé výšce již nebyli naživu. Můj padák se otevřel zhruba v 50 metrech, kolegův ve výšce ještě menší.“

Vyšetřovací komise stanovila jako příčinu havárie utržení náhonu palivového čerpadla, i když si původně myslela, že přívod paliva si piloti omylem zastavili sami. Podle podplukovníka Nohela však nejhorší na celé události bylo to, že letoun dopadl do objektu železáren, kde jeho odletující trosky smrtelně zranily dva místní zaměstnance. „Ztráta dvou lidských životů byla pro mne mnohem otřesnější než samotná katapultáž,“ dodává Vítězslav Nohel.

Katapultáž mu naopak potvrdila, že systémy určené k záchraně pilota fungují spolehlivě, a přidala mu tak na klidu v dalším létání, ke kterému se také záhy po rehabilitaci vrátil. „Myslím si, že žádný pilot by neměl po takovémto zážitku s dalším létání příliš otálet. Ztráta důvěry k letecké technice by mohla mít zásadní vliv na bezpečnost,“ prohlašuje zkušený letec.

Další havarijní situace postihla Vítězslava Nohela po více než dvaceti letech, kdy již patřil mezi naši leteckou elitu, přesně 3. dubna 1991. „Tehdy jsem působil u Leteckého zkušebního střediska na letišti v Praze-Kbelích. Toho dne jsem také jako instruktor vyvážel svého kolegu Karla Fencla na letounu L-39ZA. Při provádění vyšší techniky pilotáže jsme uslyšeli úder ze zadní části trupu. Ihned poté velice prudce poklesly otáčky motoru až na pouhých 10 procent. Původně jsem zvažoval možnost nouzového přistání do terénu, ale když se rozsvítila signalizace požáru motoru, okamžitě jsem se rozhodl pro katapultáž. Druhému pilotovi se do ní příliš nechtělo a stále se přikláněl k nouzovému přistání. Pamatuji si, že jsem mu tehdy řekl: „S hořícím letounem zásadně nepřistávám. A navíc, jednu katapultáž už mám za sebou a není to tak hrozný.“ A to rozhodlo. Po vystřelení jsem již jen pozoroval silnou explozi, která doprovázela dopad letounu do nedalekého pole. To mne ujistilo, že mé rozhodnutí bylo správné.“ I v tomto případě byla příčina havárie v technické závadě na motoru. Úsměvný na celé události byl fakt, že na místo se ihned sjelo množství místních obyvatel. Ti ve snaze pomoci hasili letoun a poté sesbírali většinu jeho součástí na jedno místo. Vyšetřovatele tak připravili o řadu stop důležitých pro vyšetření příčín havárie.

Tomáš SOUŠEK